Skip to content

AIKUISTEN NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Bobath-terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. Bobath-menetelmässä analysoidaan ja tulkitaan yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisesta sairaudesta tai vammasta.

Kuntoutuksella pyritään siihen, että kuntoutuja tulisi mahdollisimman hyvin toimeen elinympäristössään ja selviytyisi omien tavoitteiden mukaisesti arkisissa askareissaan. Tärkeää on että kuntoutuja motivoituu omatoimiseen harjoitteluun. Tavoitteet laaditaan aina yksilöllisesti kuntoutujan ja tarvittaessa hänen lähipiirinsä kanssa.

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutettavaa säilyttämään itsenäisyytensä, riippumattomuutensa ja elämänpiirinsä huolimatta sairauden mahdollisesti aiheuttamista pysyvistä ja etenevistä toimintarajoitteista.