Skip to content

KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Fysio Marsa on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.

Kuntoutuksen tavoitteena on säilyttää ja parantaa kuntoutujan työ-, opiskelu- ja toimintakykyä. Kelan kuntoutusta hakevalla tulee olla asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma kuntoutuksen perusteena.

Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksissa määritellään kuntoutuksen laatuvaatimukset. Palvelukuvauksien tavoitteena on turvata Kelan kuntoutujille laadullisesti hyvä kuntoutus oikea-aikaisesti sekä varmistaa kuntoutujan oikeudet. Kela kehittää kuntoutuspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta uudistamalla kuntoutuksen palvelukuvauksia sekä kehittämis- ja tutkimushankkeiden kautta.