Skip to content

AIKUISTEN NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Bobath-terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. Bobath-menetelmässä analysoidaan ja tulkitaan yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisesta sairaudesta tai vammasta.
Kuntoutuksella pyritään siihen, että kuntoutuja tulisi mahdollisimman hyvin toimeen elinympäristössään ja selviytyisi omien tavoitteiden mukaisesti arkisissa askareissaan. Tärkeää on että kuntoutuja motivoituu omatoimiseen harjoitteluun. Tavoitteet laaditaan aina yksilöllisesti kuntoutujan ja tarvittaessa hänen lähipiirinsä kanssa.
Kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutettavaa säilyttämään itsenäisyytensä, riippumattomuutensa ja elämänpiirinsä huolimatta sairauden mahdollisesti aiheuttamista pysyvistä ja etenevistä toimintarajoitteista.

AKUPUNKTIO

Akupunktion vaikutus perustuu akupunktiopisteiden ärsytykseen neulalla, mikä käynnistää keskushermoston kautta endorfiineihin perustuvan kehon oman kivunlievitysmekanismin. Akupunktiolla voidaan lieventää mm. päänsärkyä tai migreeniä, lihasten jäykkyyttä tai erilaisia hermosärkyjä.

ALLASTERAPIA

Allasterapiassa hyödynnämme veden vastusta ja sen kehoa kannattelevia ominaisuuksia. Allasterapia sopii kaiken ikäisille, etenkin henkilöille, joilla maalla liikkuminen on haasteellista esim. ennen tai jälkeen leikkauksen, lihasheikkouden tai nivelkipujen vuoksi, tasapaino-ongelmaisenkin on turvallisempaa aloittaa harjoittelu altaassa. Yksilöallasterapia toteutetaan aina asiakkaan ongelman ja terapian tavoitteiden mukaan. Allasterapiassa hyödynnämme erilaisia välineitä kuten vesijuoksuvyötä, allaspainoja, lötköpötköjä, perhosia, lättätereitä, räpylöitä ym.

FASKIAMANIPULAATIO

Faskiamanipulaatio eli lihaskalvokäsittely on italialaisen fysioterapeutin Luigi Steccon 40 vuoden tutkimuksen ja kliinisen työn tulos. Faskia on sidekudosverkko kaikkialla ihmisessä. Se yhdistää eri kudoksia ja lihaksia toisiinsa, sekä toimii välittävänä rakenteena nivelten yli. Faskia on erittäin tiheään hermotettu kudos, jonka tärkein tehtävä on liikkeen säätely, koordinaatio, tasapaino ja voimansiirto. Pääasiallinen huomio tässä menetelmässä kohdistuu lihasten, syvän faskian ja niiden väliseen toiminnalliseen suhteeseen. Faskiakäsittely suoritetaan tässä menetelmässä käsin eri otteita hyödyntäen.
Faskiakäsittelyä voidaan käyttää muun muassa tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvissä toimintahäiriöissä, leikkausten ja vammojen jälkitilojen hoidossa, pitkittyneiden vaivojen paranemisen nopeuttamisessa sekä urheiluvammoissa. Kireiden ja kiinnikkeisten leikkausarpien käsittelyssä menetelmä on varsin tehokas.
Faskiakäsittelyä voidaan suorittaa myös metallisia ”faskiatyökaluja” hyödyntäen ja ideologia tässäkin menetelmässä on sama kuin manuaalisesti tehtävässä eli pyrkimyksenä on palauttaa kudoksen normaali liike/liikkuvuus.

FYSIOTERAPIA

Fysioterapia on ihmisen liikkumisen ja nivelten liikkuvuuden laadussa ja lihastoiminnan tasapainossa havaittujen virheiden korjaamista erilaisin fysioterapeuttisin keinoin.
Fysioterapia perustuu anatomian, fysiologian ja biomekaniikan tuntemiseen sekä parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin tutkinnon.
Fysioterapeuttiemme tärkeimmät työkalut ovat omat kädet, joiden avulla selvitetään oireiden ja kivun syy. Ammattitaitoinen fysioterapeutti selvittää, onko oire esimerkiksi lihas- tai nivelperäinen, vai johtuuko se kenties hermokudoksen ärsytyksestä tai faskian (peitinkalvo) toiminnan häiriöstä.

ELEKTROTERAPIA

Sähköhoitolaitteen avulla suoritettavia hoitoja. Elektoterapiaa voidaan hyödyntää sekä akuutin että kroonisen kivun hoidossa.- käytössämme on TENS, MEMS

FYSIOTERAPIA ENNEN JA JÄLKEEN LEIKKAUKSEN

Leikkausta edeltävä fysioterapia

Leikkausta edeltävän fysioterapian tavoitteena on edistää leikattavan alueen aineenvaihduntaa, mikä parantaa operaatiosta kuntoutumista. Tämän avulla luodaan hyvät edellytykset leikkauksen jälkeiselle kuntoutukselle ja paranemiselle.

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus suunnitellaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti huomioiden leikkaavan lääkärin jatkokuntoutusohjeet. Fysioterapian tavoitteena on liikkumis- ja toimintakyvyn palautuminen.
Leikkauksen jälkeen fysioterapia sisältää esim. nivel- ja pehmytkudoskäsittelyjä, teippauksia, lämpö- tai kylmähoitoja sekä terapeuttista harjoittelua. Yksilöllisesti suunnitelluilla harjoitteilla on merkittävä rooli kuntoutuksessa. Harjoitteiden tavoitteena on palauttaa nivelten liikkuvuus, parantaa lihasten voimaa ja kestävyyttä, koordinaatiota ja liikkeen hallintaa. Leikkauksen jälkeinen fysioterapia etenee asteittain huomioiden kudosten normaali paranemisaika.

KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

 Fysio Marsa on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja sekä fysioterapian että allasterapian osalta.
Kuntoutuksen tavoitteena on säilyttää ja parantaa kuntoutujan työ-, opiskelu- ja toimintakykyä. Kelan kuntoutusta hakevalla tulee olla asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma kuntoutuksen perusteena.
Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksissa määritellään kuntoutuksen laatuvaatimukset. Palvelukuvauksien tavoitteena on turvata Kelan kuntoutujille laadullisesti hyvä kuntoutus oikea-aikaisesti sekä varmistaa kuntoutujan oikeudet. Kela kehittää kuntoutuspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta uudistamalla kuntoutuksen palvelukuvauksia sekä kehittämis- ja tutkimushankkeiden kautta.

KINESIOTEIPPAUS

Teippausmenetelmää käytetään hoidon tai kuntoutuksen osana. Kinesioteippaus on yksi hoitomenetelmä erilaisten tuki-, liikuntaelimistön tai neurologisten ongelmien hoidossa. Kinosioteippauksella voidaan hoitaa esimerkiksi tulehdustiloja, rasitusvammoja, liikkuvuutta, nivelen liikettä, lihasjännitystä ja turvotusta. Teippaus pysyy yleensä noin viikon, ja teippi kestää suihkun ja saunassa käynnin.

OMT-FYSIOTERAPIA

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn. OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään muun muassa manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

PURENTAELINTEN FYSIOTERAPIA

Purentaelimistön fysioterapialla tarkoitetaan leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten toimintahäiriöiden tutkimista ja hoitoa
Purentaelimistön toimintahäiriöt voidaan luokitella lihasperäisiin, nivelperäisiin ja niiden yhdistelmiin. Tavallisimpia oireita ovat leukaniveläänet, leukanivelten tai puremalihasten kipu, suun rajoittunut avautuminen ja alaleuan liikehäiriöt sekä narskuttelu. Muita oireita ovat päänsärky, kasvokipu ja korvakipu.
Fysioterapian tavoitteena on kipujen lieventyminen, leukanivelen liikkuvuuden ja lihasvoiman lisääntyminen sekä purentalihasten rentouttaminen. Purentaelinten ja niihin vaikuttavien lihasten tutkiminen tehdään suunulkoisesti tai -sisäisesti. Lihasjännityksiä rentoutetaan hieronnalla, kevyellä venyttelyllä (traktio) sekä jännitys-rentous menetelmillä.

SHOCKWAVE

Shockwave eli paineaaltohoito on tehokas ja turvallinen hoitomenetelmä, jossa kudoksiin kohdistetaan korkeatehoista radiaalista paineaaltoa.
Tämän seurauksena kipualueen aineenvaihdunta lisääntyy ja kudoksen hapensaanti paranee, jolloin paraneminen nopeutuu ja edistyy.
Shockwavea käytetään esimerkiksi kipeän olkapään-, kalkkiolkapään-, tennis- ja golfkyynärpään-, plantaarifaskiitin- eli kantaluupiikin-, akillesjänteen kiputilojen-, hyppääjän- ja juoksijan polven-, penikkataudin- ja jännekiinnityskiputilan-, huonosti ja hitaasti luutuneen murtuman hoitoon. Tehokas erityisesti kroonisiin ja helposti kroonistuviin vaivoihin.

URHEILUFYSIOTERAPIA

Urheilufysioterapiassa pyritään fysioterapian keinoin kuntouttamaan tapatumasta ja ylirasituksesta johtuvia vammoja, jotta urheilija tai aktiiviliikkuja pääsee palaamaan tasolle, jossa on turvallista ja kivutonta harjoitella.

Olemme suorittaneet Urheilufysioterapian kursseista seuraavat:
– Urheilufysioterapian peruskurssin
– Urheilijan lanneselkä-lantio-lonkka
– Urheilijan polvi-nilkka-jalkaterä

YKSILÖLLINEN HARJOITUSOHJELMA

Laadimme sinulle yksilöllisen harjoitusohjelman huomioiden terveydentilasi ja kuntotasosi. Ohjelma on sinun toiveidesi mukainen. Se voi olla vaikkapa kotona käsipainoilla/voimatangolla/vastuskumilla/tasapainolaudoilla ym haluamallasi välineellä tai ilman välinettä oman vartalon painolla tehty kotitreeni. Ohjaamme sinut kuntosaliharjoittelun alkuun turvallisesti tuki- ja liikuntaelin ongelmasi huomioiden tai kun vain haluat aloittaa harjoittelun lisäpainoilla, mutta sinulla on siihen jokin fyysinen rajoite ja olet epävarma kuinka ongelman kanssa tulee harjoittelussa toimia.